Главни координатор Владе

Опис послова радног мјеста и одговорности:

 • Директно је одговоран градоначелнику и замјенику градоначелника
 • Сарађује са одјељењима Владе, институцијама Брчко дистрикта БиХ, домаћим и међународним организацијама, средствима информисања
 • Врши координацију између Владе и Скупштине
 • Одобрава подношење налога за набавку роба и услуга
 • Одобрава реализацију налога за пријенос средстава за набављене робе и услуге Кабинета градоначелника
 • Координира радом одјељења Владе и институција Брчко дистрикта БиХ
 • Помаже градоначелнику у ефикасном провођењу Владине политике
 • Координира активности које захтијевају сарадњу више одјељења Владе и координира активности између Владе, јавне управе и других институција Брчко дистрикта БиХ
 • Помаже градоначелнику у ефикасном провођењу Владине политике и осигурава учинковито управљање Владиним активностима у складу са инструкцијама градоначелника
 • Осигурава ефикасно управљање Владиним активностима у складу са инструкцијама градоначелника
 • Може имати извршна овлашћења ако је то прописано законима Брчко дистрикта БиХ
 • Координира и прати закључке и друге акте донесене на сједници Владе.

Биографија

Сеад Шадић

Главни координатор

E-mail: sead.sadic@bdcentral.net
Адреса: Булевар мира 1, 76100 Брчко
Телефон: 049 240-810; 061 743 596
Датум и мјесто рођења: Булевар мира 1, 76100 Брчко
Брачно стање: ожењен, отац једног дјетета

Образовање:

 • Факултет за пословну економију – мастер
 • ЈУ Гимназија „Васо Пелагић”, Брчко
 • Основна школа „Ариф Дервишевић”, Маоча

Професионална и политичка каријера:

 • 2018. – главни координатор Владе Брчко дистрикта БиХ
 • 2017. – портпарол ЈЗУ „Здравствени центар Брчко”
 • 2014 –2016. – савјетник градоначелника Брчко дистрикта БиХ
 • 2014. – шеф Одјељења за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ
 • 2011–2014. – портпарол ЈП „Комунално Брчко”, Брчко дистрикта БиХ
 • 2006. – Централна банка БиХ – Филијала Брчко

Чланства, признања и награде:

 • Члан Предсједништва Асоцијације младих СДА Босне и Херцеговине
 • Предсједник Асоцијације младих СДА Брчко дистрикта БиХ и члан Извршног одбора СДА Брчко дистрикта БиХ