Glavni koordinator Vlade

Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:

 • Izravno je odgovoran gradonačelniku i dogradonačelniku
 • Surađuje s odjelima Vlade, institucijama Brčko distrikta BiH, domaćim i međunarodnim organizacijama, sredstvima informiranja
 • Vrši koordinaciju između Vlade i Skupštine
 • Odobrava podnošenje naloga za nabavu roba i usluga
 • Odobrava realizaciju naloga za prijenos sredstava za nabavljene robe i usluge Kabineta gradonačelnika
 • Koordinira radom odjela Vlade i institucija Brčko distrikta BiH
 • Pomaže gradonačelniku u učinkovitom provođenju Vladine politike
 • Koordinira aktivnosti koje zahtijevaju suradnju više odjela Vlade i koordinira aktivnosti između Vlade, javne uprave i drugih institucija Brčko distrikta BiH
 • Pomaže gradonačelniku u učinkovitom provođenju Vladine politike i osigurava učinkovito upravljanje Vladinim aktivnostima u skladu s instrukcijama gradonačelnika
 • Osigurava učinkovito upravljanje Vladinim aktivnostima u skladu s instrukcijama gradonačelnika
 • Može imati izvršne ovlasti ako je to propisano zakonima Brčko distrikta BiH
 • Koordinira i prati zaključke i druge akte donesene na sjednici Vlade.

Sead Šadić

Glavni koordinator

E-mail: sead.sadic@bdcentral.net
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon: 049/240-810; 061/743 596
Nadnevak i mjesto rođenja: 29. ožujka 1986. godine, Brčko, BiH
Bračno stanje: oženjen, otac jednog djeteta

Naobrazba:

 • Fakultet za poslovnu ekonomiju – master
 • JU Gimnazija „Vaso Pelagić“, Brčko
 • Osnovna škola „Arif Dervišević“, Maoča

Profesionalna i politička karijera:

 • 2018. – glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH
 • 2017. – glasnogovornik JZU „Zdravstvenog centra Brčko“
 • 2014.– 2016. – savjetnik gradonačelnika Brčko distrikta BiH
 • 2014. – predstojnik Odjela za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH
 • 2011. – 2014. – PR službenik JP „Komunalnog Brčko“ Brčko distrikta BiH
 • 2006. – Centralna banka BiH, Poslovnica Brčko

Članstva, priznanja i nagrade:

 • Član Predsjedništva Asocijacije mladih SDA Bosne i Hercegovine
 • Predsjednik Asocijacije mladih SDA Brčko distrikta BiH i član Izvršnog odbora SDA Brčko distrikta BiH