Vlada započela sedmu redovitu sjednicu

7.4.2021. Vlada Brčko distrikta BiH započela je sedmu redovitu sjednicu na kojoj je, na prijedlog Odjela za zdravstvo i ostale usluge, povjerila Zavodu za planiranje, projektiranje i razvitak Brčko distrikta BiH izradu:

Image for news

a) izmjene glavnog projekta za izradu javnog objekta za potrebe zdravstva,

b) investicijsko-tehničke dokumentacije (idejni i glavni projekt) za rekonstrukciju odjela za kirurgiju i pedijatriju u bolnici JZU Brčko distrikt BiH.

Na redovitoj sjednici usvojena je i Strategija razvoja Brčko distrikta BiH za razdoblje od 2021. do 2027. godine s akcijskim planom. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog pravilnika o sadržaju i načinu izrade proračuna za građane te Smjernice za izradu nacrta pravilnika o sanitarno-tehničkim uvjetima za javna mjesta, javne i poslovne objekte kao i Izvješće o radu i financijskom poslovanju JP „Komunalno Brčko“ za 2020. godinu.