Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Vlada započela sedmu redovnu sjednicu

7.4.2021. Vlada Brčko distrikta BiH započela je sedmu redovnu sjednicu na kojoj je, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, povjerila Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH izradu:

a) izmjene glavnog projekta za izradu javnog objekta za potrebe zdravstva,

b) investiciono-tehničke dokumentacije (idejni i glavni projekat) za rekonstrukciju odjeljenja za hirurgiju i pedijatriju u bolnici JZU Brčko distrikt BiH.

Na redovnoj sjednici usvojena je i Strategija razvoja Brčko distrikta BiH za period od 2021. do 2027. godine s akcionim planom. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog pravilnika o sadržaju i načinu izrade budžeta za građane te Smjernice za izradu nacrta pravilnika o                    sanitarno-tehničkim uslovima za javna mjesta, javne i poslovne objekte kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Komunalno Brčko“ za 2020. godinu.