Одржан наставак 78. ванредне и 63. редовне сједнице

26.7.2019. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је у наставку 78. ванредне сједнице Приједлог одлуке о одобравању другог дијела Програма утрошка средстава текућих грантова у 2019. години у Одјељењу за расељена лица, избјеглице и стамбена питања.

Image for news

Усвојен је и закључак којим је дата сагласност шефу Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду за спровођење процедуре ангажовања два лица по уговору о дјелу за вршење надзора над извођењем радова и пружањем услуга пројектовања на основу закључених уговора у Одјељењу. На ванредној сједници усвојен је Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава за додјелу текућег трансфера за ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ за обиљежавање Дана добровољних давалаца крви.

Влада је данас наставила и 63. редовно засједање на коме је, на приједлог Одјељења за здравство и остале услуге, усвојила Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава за додјелу текућег трансфера за јавне фондове Фонду здравственог осигурања (ФЗО) Брчко дистрикта БиХ за набавку трака за мјерење нивоа глукозе у крви, Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава за додјелу текућег трансфера за јавне фондове ФЗО намјењеног за лијечење специфичних болести осигураника Брчко дистрикта БиХ ван дистрикта Брчко по препоруци Комисије ФЗО, Приједлог закључка у вези са Нацртом меморандума о разумијевању између Владе Државе Палестине и Савјета министара БиХ о сарадњи у области здравства, производње лијекова и запошљавања здравствених радника, Приједлог закључка у вези са Нацртом меморандума о разумијевњу између Владе Републике Туркменистана и Савјета министара БиХ о сарадњи у области здравства и медицинских наука. На приједлог овог одјељења усвојен је и Извјештај ЈП „Комунално Брчко“ о утрошку средстава грантова за изградњу трафо-станице у Болници те одобрене Смјернице за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити Брчко дистрикта БиХ. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је Приједлог закључка о давању сагласности на приједлог за уступање покретне имовине од стране Дирекције за финансије ЈУ Техничка школа, Брчко, по захтјеву Одјељења за образовање. Усвојен је и Приједлог закључка о давању сагласности на приједлог о уступању заплијењене имовине правног лица „Фамилија Чи Шен“ д.о.о. у корист Брчко дистрикта БиХ од стране Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ – Пореске управе. Имовина у вриједности од 12 474 КМ биће уступљена Црвеном крсту/крижу Брчко дистрикта БиХ. У наставку редовне сједнице примљена је к знању Информација о поступцима јавних набавки у периоду јануар–март 2019. године те усвојен Извјештај о извршењу Буџета Брчко дистрикта БиХ за период јануар–март, као и за април 2019. године.

Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је неколико приједлога закључака:

Закључак којим се даје сагласност Министарству спољне трговине и економских односа БиХ за потписивање Споразума о оснивању Опште комисије за рибарство Медитерана; закључак којим се даје позитивно мишљење на достављени нацрт споразума између Владе Народне Републике Кине и Савјета министара БиХ о сарадњи у области науке и технологије; закључак којим се даје позитивно мишљење на достављени нацрт споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Перуа о заштити, конзервацији, проналаску и враћању украдених, извезених и незаконито пренесених културних добара палеонтолошке, археолошке, историјске, умјетничке, документарне и библиографске природе; закључак којим се даје позитивно мишљење на достављени нацрт споразума о међународној сарадњи између Европске организације за нуклеарна истраживања (CERN) и БиХ. Влада Брчко дистрикта БиХ примила је к знању Информацију о Акционом плану за реализовање препорука из ревизорског Извјештаја финансијског пословања Развојно-гарантног фонда Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину као и Акциони план по ревизорском извјештају Канцеларије координатора Брчко дистрикта БиХ у Савјету министара БиХ за 2018. годину.