Održan nastavak 78. izvanredne i 63. redovite sjednice

26.7.2019. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na nastavku 78. izvanredne sjednice Prijedlog odluke o odobravanju drugog dijela Programa utroška sredstava tekućih dotacija u 2019. godini u Odjelu za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja.

Image for news

Usvojen je i zaključak kojim je dana suglasnost predstojniku Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo za provedbu procedure angažiranja dvoje osobe po ugovoru o djelu za vršenje nadzora nad izvođenjem radova i pružanjem usluga projektiranja na temelju zaključenih ugovora u Odjelu. Na izvanrednoj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za JZU „Zdravstvenom centru Brčko“ za obilježavanje Dana dobrovoljnih davatelja krvi.

Vlada je danas nastavila i 63. redovito zasjedanje na kojem je na prijedlog Odjela za zdravstvo i ostale usluge usvojila Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja (FZO) Brčko distrikta BiH za nabavu trakica za mjerenje razine glukoze u krvi, Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove FZO-u namijenjenog za liječenje specifičnih bolesti osiguranika Brčko distrikta BiH izvan Brčko distrikta BiH po preporuci Povjerenstva FZO-a, Prijedlog zaključka u vezi s Nacrtom memoranduma o razumijevanju između Vlade Države Palestine i Vijeća ministara BiH o suradnji u oblasti zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika, Prijedlog zaključka u vezi s Nacrtom memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Turkmenistana i Vijeća ministara BiH o suradnji u oblasti zdravstva i medicinskih znanosti. Na prijedlog ovoga Odjela usvojeno je i Izvješće Javnog poduzeća „Komunalno Brčko“ o utrošku sredstava dotacija za izgradnju trafostanice u Bolnici te odobrene Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi Brčko distrikta BiH. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog za ustupanje pokretne imovine od strane Direkcije za financije JU Tehničkoj školi, Brčko, po zahtjevu Odjela za obrazovanje. Usvojen je i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog o ustupanju zaplijenjene imovine pravne osobe „Familija Či Shen“ d. o. o. u korist Brčko distrikta BiH od strane Direkcije za financije Brčko distrikta BiH – Porezne uprave. Imovina u vrijednosti od 12.474 KM bit će ustupljena Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH. Na nastavku redovite sjednice primljena je k znanju Informacija o postupcima javnih nabava u razdoblju siječnja – ožujka 2019. godine te usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za razdoblje siječnja – ožujka kao i za travanj 2019. godine.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je nekoliko prijedloga zaključaka:

zaključak kojim se daje suglasnost Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za potpisivanje Sporazuma o osnivanju Općeg povjerenstva za ribarstvo Sredozemlja; zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na dostavljeni Nacrt sporazuma između Vlade Narodne Republike Kine i Vijeća ministara BiH o suradnji u oblasti znanosti i tehnologije; zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na dostavljeni Nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Perua o zaštiti, konzervaciji, pronalasku i vraćanju ukradenih, izvezenih i nezakonito prenesenih kulturnih dobara paleontološke, arheološke, povijesne, umjetničke, dokumentarne i bibliografske prirode; zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na dostavljeni Nacrt sporazuma o međunarodnoj suradnji između Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) i BiH. Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju Informaciju o Akcijskom planu za realiziranje preporuka iz revizorskog Izvješća financijskog poslovanja Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za 2018. godinu kao i Akcijski plan po revizorskom Izvješću Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH za 2018. godinu.