Obavještenje za korisnike koji su ostvarili pravo na subvenciju za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID 19

28.5.2020. Porezna uprava obavještava porezne obveznike koji su ostvarili pravo na subvenciju kao mjeru ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID 19 o neophodnom postupanju.

Image for news

Svi porezni obveznici koji su ostvarili pravo na subvenciju dužni su da Poreznoj upravi dostave izvod iz poslovne banke na kojem se vidi svaki pojedinačni transfer, odnosno namjensko trošenje sredstava. Izvod je potrebno dostaviti u roku od deset dana od dana izvršenog plaćanja na e-mail: poreskauprava.brcko@df.bdcentral.net ili na protokol Porezne uprave. Za porezne obveznike koji ne dostave izvod pokrenut će se postupak eksterne kontrole.