Обавјештење за кориснике који су остварили право на субвенцију за ублажавање посљедица изазваних пандемијом COVID 19

28.5.2020. Пореска управа обавјештава пореске обвезнике који су остварили право на субвенцију као мјеру ублажавања негативних економских посљедица изазваних пандемијом COVID 19 о обавезном поступању.

Image for news

Сви порески обвезници који су остварили право на субвенцију дужни су да Пореској управи доставе извод из пословне банке на којем се види сваки појединачни трансфер, односно намјенско трошење средстава. Извод је потребно доставити у року од десет дана од дана извршеног плаћања на е-маил: poreskauprava.brcko@df.bdcentral.net или на протокол Пореске управе. За пореске обвезнике који не доставе извод биће покренут поступак екстерне контроле.