Vlada usvojila godišnji plan gazdovanja šumama

19.4.2019. Vlada Brčko distrikta BiH održala je nastavak 60. redovne sjednice na kojoj je usvojila prijedloge odluka o usvajanju godišnjih planova gazdovanja šumama u privatnom vlasništvu i šumama u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2019. godinu. Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zoran Gajić rekao je da ovakav usvojeni plan omogućava upravljanje, korištenje, čuvanje i zaštitu šuma u Distriktu.

Image for news

„Cilj jeste da se uspostavi sistem koji omogućava da šumu na pravilan način upotrebljavamo i koristimo jer je šuma od općeg interesa i kao takva treba da bude zaštićena. Pošumljavanje se vrši putem tenderske dokumentacije koja je obnovljena, i slijedi izbor izvođača”, rekao je Gajić. On je dodao da je u budžetu Brčko distrikta BiH predviđeno za pošumljavanje privatnih šuma 20.000 KM, a pošumljavanje šuma u državnom vlasništvu 15.000 KM. „Predviđena su i sredstva za unapređenje šuma, u iznosu od 40.000 KM, kako bi se općekorisna imovina Distrikta koristila na najbolji način”, dodao je Gajić.

Novina koja je predložena na sjednici Vlade prilikom usvajanja spomenutih planova jeste da se učenici osnovnih i srednjih škola uključe u sistem pošumljavanja i pomognu unapređenju šuma. Brčko distrikt BiH u privatnom vlasništvu ima 8.500 hektara šume, a u državnom 3.300 hektara.

U nastavku 60. redovne sjednice Vlada je odobrila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Odobren je i Program utroška sredstava tekućih grantova za period od 1. 4. do 31. 12. 2019. godine u Kabinetu gradonačelnika – III. dio, kao i Program utroška sredstava tekućih grantova u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu za 2019. godinu – II. dio. Vlada je dala saglasnost za angažovanje tri izvršioca za obavljanje posebnih poslova u Inspektoratu Brčko distrikta BiH, kao i četiri izvršioca u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja.