Usvojen zaključak za poništenje javnog konkursa za zakup poljoprivrednog zemljišta

17.4.2019. Vlada Brčko distrikta BiH na 60. redovnoj sjednici razmatrala je Informaciju o toku postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Brčko distrikta BiH i usvojila zaključak da gradonačelnik Brčko distrikta BiH, kao institucija koja upravlja javnom imovinom, pokrene postupak poništenja javnog konkursa za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta.

Image for news

Vlada Brčko distrikta BiH je stava, kako je navedeno u zaključku, da se dosadašnji način dodjele poljoprivrednih zemljišta u zakup treba izmijeniti u smislu utvrđivanja nove politike u poljoprivredi te će se u tom kontekstu pristupiti razmatranju i analizi postojećih propisa u ovoj oblasti.

Direktorica Ureda za upravljanje javnom imovinom Dijana Glišić rekla je da je Ured raspisala javni konkurs za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Brčko distrikta BiH, putem usmenog javnog nadmetanja 19. 3. 2019. godine.

Ona je dodala da je usmeno javno nadmetanje započelo 8. aprila i nastavljeno je svakog narednog radnog dana do danas. Pojašnjavajući razloge za donošenje ovakvog zaključka, Glišićeva je istakla da je Vlada stava da dosadašnji način onemogućava pravičnu raspodjelu između krupnijih i sitnijih zakupaca te da cijena za zakup ne bi trebala biti za ovu vrstu imovine jedini kriterij za raspolaganje i da se pritom trebaju uzeti u obzir i okolnosti koje se tiču upravljanja poljoprivrednim domaćinstvima, prava na ostvarivanje podsticaja, sveobuhvatna politika upravljanja poljoprivrednim zemljištem u smislu omogućavanja zadržavanja sitnih proizvođača i olakšavanja ukupnog procesa.

Prije otvaranja 60. sjednice Vlada je iscrpila dnevni red 59. sjednice na kojoj je usvojila Izvještaj o radu Inspektorata za period od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine. Članovi Vlade diskutovali su o pojavi zarazne bolesti u stadu ovaca na području Brčko distrikta BiH u mjestu Palanka i dogovoreno je da se na posebnoj sjednici Kolegija detaljnije utvrdi metodologija rješavanja ovog problema. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je i Prijedlog odluke o imenovanju kontakt osobe za pružanje pomoći u projektu izrade strategije zaštite životne sredine BiH.