Poljoprivrednici Brčko distrikta traže podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju


19.7.2011. Predstavnici Udruženja poljoprivrednika iz Brčko distrikta BiH nezadovoljni zbog neusvajanja dopuna Pravilnika o podsticaju u poljoprivrednoj proizvodnji, koje bi utvrdile cijene podsticaja za pojedine poljoprivredne proizvode i stvorile uslove za početak isplate za ovu namjenu, razgovarali su sa zamjenikom gradonačelnika dr. Antom Domićem.

Image for news
On im je obećao da će razgovarati sa članovima Vlade distrikta o mogućnosti održavanja sjednice Vlade na kojoj bi bio usvojen ovaj dokumenat i da bi se pristupilo isplati podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za šta je u Budžetu obezbijeđeno 5, a u Rebalansu budžeta još 2 miliona KM, s ciljem da visine podsticaja ostanu na nivou prošlogodišnjih. Domić je istakao da u aktuelnoj političkoj situaciji u Brčko distriktu ne može garantovati uspjeh tih razgovora i iznalaženje kompromisnog rješenja.
Poljoprivrednik iz Seonjaka i predstavnik Udruženja Mijo Jakić je rekao da očekuje da Vlada riješi ovu situaciju do kraja ove radne sedmice, kada su zakazali sastanak na kome će odlučiti da li će započeti proteste i blokirati puteve u Brčko distriktu. On je naglasio da poljoprivrednici pošteno rade i izmiruju svoje obaveze te da ne žele nerede i apelovao na Vladu Brčko distrikta da usvoji Pravilnik i počne sa isplatama sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji.