Настављена 75. редовна сједница

12.2.2020. У наставку 75. редовне сједнице Владе Брчко дистрикта БиХ примљена је к знању Информација о активностима члана Савјета за државну помоћ БиХ у име Брчко дистрикта БиХ за период од 1. 1. 2019. до 6. 12. 2019. године.

Image for news

Сједница је прекинута код тачке која се односи на разматрање Приједлога одлуке о избору локације за ЈУ IVосновна школа у Брчком.