Nastavljena 75. redovita sjednica

12.2.2020. Na nastavku 75. redovite sjednice Vlade Brčko distrikta BiH primljena je k znanju Informacija o aktivnostima člana Vijeća za državnu pomoć BiH uime Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. 1. 2019. godine do 6. 12. 2019. godine.

Image for news

Sjednica je prekinuta kod točke koja se odnosi na razmatranje prijedloga odluke o izboru lokacije za JU IV. osnovnu školu u Brčkom.