Настављена 64. редовна сједница Владе

5.8.2019. У наставку 64. редовне сједнице Владе усвојени су извјештаји и акциони планови Одјељења за стручне и административне послове, Одјељења за јавни регистар, Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду, Одјељења за привредни развој, спорт и културу, Одјељења за јавне послове, Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, Одјељења за здравство и остале услуге и Канцеларије за управљање јавном имовином на превазилажењу недостатака по извршеној ревизији финансијског пословања за период 1. 1. до 31. 12. 2018. године.

Image for news

Усвојена је и Одлука о именовању представника Брчко дистрикта БиХ за чланове Радне групе за израду годишњег плана управљања и одржавања објеката у систему социјалног становања као и Одлука о предаји расходованих основних средстава у Одјељењу за расељена лица, избјеглице и стамбена питања. Примљен је к знању Извјештај о раду Инспектората за период од априла до јуна 2019. године као и Информација у вези са испуњавањем мјера из средњорочног програма приоритета Брчко дистрикта БиХ у процесу европских интеграција за период од 2015. до 2010. година. Влада је усвојила и Приједлог одлуке о давању сагласности Одјељењу за јавне послове за ангажовање једног извршиоца по уговору о дјелу.