Nastavljena 64. redovita sjednica Vlade

5.8.2019. Na nastavku 64. redovite sjednice Vlade usvojena su izvješća i akcijski planovi Odjela za stručne i administrativne poslove, Odjela za javni registar, Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu, Odjela za javne poslove, Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja, Odjela za zdravstvo i ostale usluge i Ureda za upravljanje javnom imovinom na nadilaženju nedostataka po izvršenoj reviziji financijskog poslovanja za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2018. godine.

Image for news

Usvojena je i Odluka o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH za članove Radne skupine za izradu godišnjeg plana upravljanja i održavanja objekata u sustavu socijalnog stanovanja kao i Odluka o predaji rashodovanih osnovnih sredstava u Odjelu za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja. Primljeno je k znanju Izvješće o radu Inspektorata za razdoblje od travnja do lipnja 2019. godine kao i Informacija u svezi s ispunjavanjem mjera iz srednjoročnog programa prioriteta Brčko distrikta BiH u procesu europskih integracija za razdoblje od 2015. do 2010. godine. Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Odjelu za javne poslove za angažiranje jednog izvršitelja po ugovoru o djelu.