Kolegij Vlade: Bez većih problema na terenu uslijed najavljenih padalina

13.5.2019. Kolegij Vlade Brčko distrikta BiH jutros je razmatrao trenutačno stanje na terenu na području Brčko distrikta BiH kada je riječ o najavljenim obilnim kišnim padalinama.

Image for news

Prema informacijama Odjela za javnu sigurnost konstatirano je da nema većih problema s vodotocima. Rijeke Tinja, Brka i Zovičica su u koritima. Razina vodostaja rijeke Save je 267 cm, a redovite mjere se uvode na 650 cm. Primijećeno je da su kanali uz cestovne komunikacije puni vode, što bi moglo predstavljati problem ako bi pale veće količine kiše. 

Odjel za javnu sigurnost je u stanju pripravnosti i vršit će praćenje stanja na terenu te reagirati adekvatno sukladno situaciji s ciljem ublažavanja i otklanjanja eventualnih posljedica. 

Za građane koji primijete eventualne probleme na raspolaganju su besplatni pozivi na telefonske brojeve 121 i 123. Do sada je zaprimljen jedan poziv iz Mjesne zajednice Grbavica i tim je na terenu. 

Iz Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo istaknuto je da nema potrebe za aktiviranjem Plana obrane od poplava. 

Vlada Brčko distrikta BiH zadužila je Inspekciju da obiđe lokaciju na Pljoštarama, gdje je došlo do prekida komunikacije uslijed radova na obilaznici i o tome informiraju Vladu. 

Vlada će stanje na terenu pratiti konstantno, a već sutra ujutro će se sastati s najnovijim informacijama.