Besplatan broj 0800 31 004 od danas dostupan građanima za prijavu na vakcinaciju

6.4.2021. Pandemija izazvana korona virusom – COVID-19 testirala je spremnost zdravstvenih sistema na globalnom nivou. Teškoća nisu pošteđeni ni mali zdravstveni sistemi, poput brčanskog. Ono što je specifično u Brčko distriktu Bosne i Hercegovina jeste tijesna saradnja Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sa zajedničkim temeljnim ciljem sprečavanja širenja zaraze i zaštite zdravlja stanovništva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Image for news

Odjeljenje za zdravstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je putem mehanizma COVAX izvršilo nabavku 32.000 doza vakcina za imunizaciju stanovništva protiv korona virusa – COVID-19, a intenzivno radi na iznalaženju načina za nabavku preostalih potrebnih doza. Krajem marta mjeseca počela je sukcesivna isporuka, koju su slijedile i donacije vakcina. Po isporuci prvog kontingenta, aktivirana je početna faza Plana vakcinacije, koja se odnosi na imunizaciju medicinskog i nemedicinskog osoblja JZU, pri čemu je prednost data onima koji su najviše izloženi opasnosti zaraze, zaposlenima u trijažnim i COVID ambulantama i odjeljenjima na kojima se liječe COVID pozitivni pacijenti.

Imunizacija u JZU „Zdravstveni centar Brčko“ uspješno je provedena, te se aktivno radi na pripremama za realizaciju ostalih podfaza prve prioritetne faze Plana vakcinacije, u koju spadaju korisnici usluga i zaposleni u domovima za stare, a zatim i osobe koje pripadaju rizičnim grupama zbog starosti i dijagnosticiranih komorbiditeta. Kako bi se proces nesmetano nastavio, i vakcinisanje nastavilo po fazama, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge izvršilo je nabavku besplatnog negeografskog broja iz skupine brojeva 0800 (31 004) koji će građanima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine biti dostupan od utorka, 6. aprila, a putem kojeg će moći izvršiti prijavljivanje za imunizaciju. Broj za prijavljivanje će raditi od 9.00 do 16.00 sati – radnim danom. U narednom periodu omogućit ćemo prijave i putem web stranice Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnost.

Prijavljeni građani će o terminu vakcinacije biti obaviješteni te će na taj način biti osigurano izbjegavanje stvaranja gužvi na punktovima za vakcinaciju.

Imunizacija opće populacije vršit će se u velikoj sali Omladinskog centra, na Trgu pravde, gdje su u toku prošle sedmice postavljeni punktovi za vakcinaciju na kojima će biti moguće vakcinisati približno 160 prijavljenih građana dnevno.

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge počinje i kampanju promocije vakcinacije. Polazna tačka je plasiranje sticker paketa na platformi Viber koji sadrže motivacione poruke i informaciju o načinu prijavljivanja za vakcinaciju. Poruke poput „Gdje putujemo poslije vakcine?“, „Život nema cijenu, zato su vakcine besplatne?“, „Štitim te, zaštiti me“ i drugo, imaju za cilj stvoriti interes i ohrabriti građane da pristupe procesu imunizacije, kako bi u konačnici iz borbe s korona virusom – COVID-19 izašli kao pobjednici. Za pobjedu je potrebno sticanje kolektivnog imuniteta koji se postiže vakcinacijom što većeg broja građana.

LINK za viber stikere:

https://stickers.viber.com/pages/custom-sticker-packs/11eb955ad2a541649bfec316f2c8b7bcad5c5ae2aa0f2b5c

U vremenu kada su statistika i stanje u zdravstvenim sistemima poražavajući, spoznaja da postoji efikasno oružje protiv virusa, te da su svi resursi usmjereni ka nabavci i raspodjeli istog u svrhu zaštite zdravlja i života građana, stvara osjećaj nade da će se vratiti svijet kakav poznajemo iz vremena prije pandemije.

Pozivamo građane Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da poštuju mjere/preporuke Kriznog štaba Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.