Vlada odobrila nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije i učinkovitoj kogeneraciji Brčko distrikta BiH

18.05.2022. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine danas je okončala 54. redovnu sjednicu odobrivši nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije i učinkovitoj kogeneraciji Brčko distrikta BiH na prijedlog Odjeljenja za komunalne poslove.

Image for news

Kako je navedeno u nacrtu, ovim zakonom propisuje se, između ostalog, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, planiranje, promovisanje i podsticanje proizvodnje i potrošnje energije iz obnovljivih izvora i u učinkovitoj kogeneraciji, te definisanje odgovarajuće tehnologije za korištenje ovih izvora energije.

Vlada je ujedno održala 55. redovnu sjednicu usvojivši prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu vezano za Odluku o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava u korist Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za Program subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih domaćinstava na području Brčko distrikta BiH u iznosu od 1.200.000,00 KM.

Svrha programa jeste da se omogući preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Distrikta povoljniji pristup finansijskim sredstvima kroz subvenciju dijela kamata, a Razvojno-garantni fond će donijeti pravila i procedure kojima će urediti način i procedure za odobravanje i isplatu subvencioniranog dijela kamate.

Na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove usvojen je prijedlog odluke o odobravanju tekuće donacije i usvajanju programa utroška sredstava za finansiranje udruženjima građana koja za cilj imaju poboljšanje društveno-ekonomskog položaja penzionera od posebnog interesa za 2022. godinu. U svrhu programa, koja se odnosi na finansiranje tekućih administrativnih troškova udruženja, odobren je iznos od 100.000,00 KM.

Također, na prijedlog spomenutog odjeljenja, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju tekuće donacije i usvajanju programa utroška sredstava za finansiranje udruženjima građana koja za cilj imaju zaštitu prava i interesa demobilisanih boraca, definisanje, ostvarivanje i praćenje ostvarivanja prava porodica zarobljenih, poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava proisteklih iz proteklih ratova XX. vijeka od posebnog interesa za 2022. godinu u iznosu od 390.000,00 KM.