Gordana Berjan razgovarala sa predstavnicima Vlade na temu mladih u Distriktu

18.05.2022. U prostorijama Omladinskog centra Brčko distrikta Bosne i Hercegovine danas je boravila Gordana Berjan, izvršna direktorica Omladinskog centra Vijeća Evrope u Budimpešti, a zajedno sa Teom Ružić, savjetnicom gradonačelnika, i Srđanom Kisićem, višim stručnim saradnikom za Omladinski centar, obišla je prostorije i razgovarala o saradnji Vlade Brčko distrikta BiH s Vijećem Evrope i drugim međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

Image for news

Berjan je iskoristila posjetu da se upozna s radom centra, problemima s kojima se susreće, kao i saradnji Vlade s nevladinim organizacijama. Ona je kazala da je veoma važno da se za mlade osigura adekvatan prostor u kojima će moći biti aktivni, u smislu organizovanja različitih dešavanja, manifestacija, radionica, seminara, te da ovaj brčanski centar raspolaže s pogodnim prostorijama, kojima bi bilo potrebna adaptacija, s obzirom na veliki broj različitih aktivnosti koje se u istom realizuju.

Ružić i Kisić su sa Berjan također razgovarali o mogućim studijskim posjetama mladih iz Brčkog Omladinskom centru Vijeća Evrope u Budimpešti, te su naglasili opredijeljenost Vlade Distrikta u kreiranju kvalitetne omladinske politike i Strategije prema mladima, kako bi se mladima stvorio bolji ambijent za djelovanje i njihov aktivizam.