Vlada započela 28. redovnu sjednicu

6.10.2021. Vlada Brčko distrikta BiH započela je današnju 28. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila prijedloge Odjeljenja za stručne i administrativne poslove vezano za odobravanje donacije i programa utroška sredstava Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH, te Odluku o odobravanju programa utroška sredstava s pozicije tekuće donacije neprofitnim organizacijama – donacije mjesnim zajednicama za 2021. godinu, u svrhu podmirenje tekućih troškova koji se odnose na komunalne troškove, troškove administracije, poreza, taksi i dr.

Image for news

Na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava s ciljem provođenja statističkih aktivnosti od isključivog interesa za Brčko distrikt BiH koje provodi Agencija za statistiku BiH kao i prijedlog Odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju Programa utroška sredstava u korist Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za subvencioniranje dijela kamata za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčko distrikta BiH. Navedenim programom regulišu se korisnici programa subvencioniranja dijela kamata, sredstva programa, maksimalni iznos kredita, namjena sredstava, rok trajanja programa, uslovi koje treba ispuniti korisnik, postupak odobravanja i kontrola korištenja sredstva i izvještavanja.

Vlada je usvojila i prijedlog Zaključka o Nacrtu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lovstvu Brčko distrikta BiH te je razmatran i problem vodosnabdijevanja u mjesnim zajednicama Brka, Gorice i Bukvički plato kojem će se pristupiti hitnim rješavanjem.