Влада одржала први наставак 64. редовне сједнице

2.8.2019. Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на данашњем првом наставку 64. редовне сједнице одобрила је Смјернице за израду нацрта правилника о измјенама и допунама Правилника о поступку редовног располагања имовином Брчко дистрикта БиХ уз одређене корекције и допуну смјерница.

Image for news

Дијана Глишић, директорка Канцеларије за управљање јавном имовином Брчко дистрикта БиХ, казала је да је предложено дванаест смјерница које се односе на недостатке у поступку располагања пољопривредним земљиштем.

„Смјернице имају циљ да отклоне одређене техничке и формалне сметње у том поступку, а које су омогућавале учесницима конкурса да на неки начин манипулишу, како појединачним земљиштем које је предмет конкурса, тако и цијелим поступком. Приликом израде смјерница реферисали смо се на оне недостатке о којима се расправљало прије неколико мјесеци у Скупштини Брчко дистрикта БиХ и покушали смо да понудимо рјешење које би требало да резултује успјешнијим и ефикаснијим начином располагања пољопривредним земљиштем“, казала је Дијана Глишић истичући да су на данашњој сједници предложене одређене корекције и допуне смјерница које се односе на санкције у вези са одустајањем од закључења уговора о закупу, на ограничавање трајања лицитације, прописивање највише цијене до које лицитација може да траје и сличне одредбе.

Влада Дистрикта на данашњој сједници разматрала је и Информацију са приједлогом закључка у вези са коришћењем земљишта за алтернативно збрињавање лешева паса луталица.

Шеф Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду Зоран Гајић казао је да је данас Влада половично ријешила ово питање, али истовремено дала је и предуслов да Одјељење може приступити плаћању ЈП „Комунално Брчко“ и да се може закључити уговор са овим предузећем како би оно могло функционисати.

„Да смо регулисали и питање локација гдје ће се налазити спалионица потпуно бисмо ријешили ову област. Сада је остављена могућност за допунском одлуком да се одреде три локације у наредном периоду и ми из Одјељења предложићемо те три локације. За ове намјене обезбијеђена су средства у износу од 220.000 КМ за годину дана тако да ћемо након закључивања уговора, као што сам казао, један дио платити с обзиром да ЈП „Комунално Брчко“ већ има трошкове и држи псе у азилу, храни и сл.“, казао је Гајић.

Чланови Владе данас су усвојили и Приједлог правилника о општим, техничким и стручним условима за оснивање и рад установа социјалне заштите за смјештај одраслих и старих лица, Приједлог закључка у вези са универзалним периодичним прегледом (УПС), извјештај – трећи циклус и табеларни приказ УПР препорука, упућен од Министарства за људска права и избјеглице БиХ, Приједлог одлуке о одобравању програма утрошка средстава са позиције грантова непрофитним и другим организацијама за 2019. годину у Одјељењу за стручне и административне послове – Пододјељење за подршку мјесним заједницама, невладиним организацијама и удружењима грађана, трећи дио, Приједлог одлуке о усвајању програма утрошка средстава текућих грантова у Одјељењу за пољопривреду, шумарство и водопривреду одобрених буџетом Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину, Приједлог одлуке о одобравању програма утрошка средстава текућих грантова у 2019. години у Одјељењу за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, трећи дио, Приједлог одлуке о одобравању програма утрошка средстава за додјелу текућег трансфера за јавне фондове Фонду здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ за трећи покушај вјештачке оплодње као и Приједлог одлуке о именовању члана и замјеника члана управног одбора који се бави пројектом „Техничка помоћ за развој хидролошког система за предвиђање поплава за слив ријеке Саве (фаза 1. Ријека Босна).

Влада Брчко дистрикта БиХ на данашњој сједници одобрила је и Смјернице за израду нацрта правилника о општим, техничким и стручним условима за оснивање и рад установе социјалне заштите Центра за социјални рад и Смјернице за израду нацрта правилника о оснивању, организацији, трајању и похађању наставе у паралелним школама.

Влада Брчко дистрикта БиХ примила је и к знању Извјештај о спроведеним активностима радне групе за анализу сектора релевантних за издавање дозвола за изградњу енергетских објеката у Брчко дистрикту БиХ, са приједлогом закључка.