Влада о регулационим плановима Центар I и Ријеке II

11.9.2019. Чланови Владе Брчко дистрикта БиХ усвојили су данас током наставка 65. редовне сједнице Приједлог одлуке о приступању изради измјена Регулационог плана дијала стамбеног насеља Ријеке II као и Приједлог одлуке о приступању изради регулационог плана Центар I, на приједлог Одјељења за просторно планирање и имовинскоправне послове.

Image for news

Шефица Одјељења Оливера Драгутиновић рекла је да је ова процедура утврђена законом и да Влада одобрава ове приједлоге, а Скупштина Брчко дистрикта БиХ их усваја.

„Разлог због кога смо се опредијелили на измјену регулационог плана Ријеке II јесте, прије свега, захтјев Одјељења за јавне послове, а односи се на саобраћајну инфраструктуру. Код регулационионог плана Центар I ради се о изради новог регулационог плана у обухвату улица Иве Андрића, Босне сребрне, Лазе Костића и Булевара мира, што ће бити основ за издавање локационих услова и све интервенције у оквиру обухвата тог плана“, објаснила је шефица Драгутиновић. 

Влада Брчко дистрикта БиХ данас је усвојила и Приједлог одлуке о именовању представника Брчко дистрикта БиХ у радна тијела на државном нивоу на приједлог Одјељења за јавне послове.