Усвојене смјернице за измјену и допуну Закона о образовању

9.9.2019. Чланови Владе одобрили су данас Смјернице за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о образовању у основним и средњим школама у Брчко дистрикту БиХ.

Image for news

Шеф Одјељења за образовање Сенад Османовић рекао је да смјернице представљају највећу реформу у образовању од успостављања дистрикта, а односе се, у првој фази, на успостављање средњих школа као јавних установа. „То је суштина измјена закона како би се омогућило што квалитетније и ефикасније образовање у нашем систему. Остале смјернице односе се на измјену техничких недостатака постојећег закона; третирање годишњег одмора након оправданог одсуства радника што се највише односи на породиље; уписивање школа у судски регистар; усклађивање оцјењивања за прва три разреда основне школе да би се описно оцјењивање задржало само у првом разреду; усклађивање закона са чланом 41 Закона о државној служби када је ријеч о запошљавању; одређивање званичног почетка школске године и могућност продужетка зимског, а укидања прољећног распуста”, објаснио је Османовић.

Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је у наставку 65. редовне сједнице Приједлог одлуке о критеријумима за реализацију Програма стамбеног збрињавања, санација/реконструкције неусловних/порушених стамбених јединица на подручју Брчко дистрикта БиХ. Биљана Обреновић, шеф Пододјељења за административне правне и заједничке послове у Одјељењу за расељена лица, избјеглице и стамбена питања изјавила је да се ради о новом програму који Одјељење до сада није спроводило. „За ову намјену у буџету је издвојено 500.000 КМ. Што се тиче општих критеријума право на добијање ових средстава имају становници Брчко дистрикта БиХ који имају у власништву или посједују стамбену јединицу која усљед оштећења у рату не задовољава минималне стамбене услове у складу са утврђеним стандардима. Услов је да се ради о стамбеној јединици која је постојала прије 1. 5. 1992. године и да подносилац захтјева или чланови његовог породичног домаћинства нису до сада били корисници донације довољне за обезбјеђење тих минимум стамбених услова. Такође, постоји још један критеријум, а то је да немају другу стамбену јединицу која се сматра условном за становање”, рекла је Биљана Обреновић.

Усвојен је и Приједлог одлуке о критеријумима за стамбено збрињавање избјеглица и расељених лица која се желе интегрисати на нивоу локалне заједнице за 2019. годину, и овај програм се спроводи уназад неколико година. „Ту имамо ограничен износ средстава у износу од 200.000 КМ и за овај програм критеријуми су отприлике исти као што су били и претходних година. Ми ћемо настојати да што прије за ова два усвојена програма објавимо јавне позиве како би се заинтересована лица могла пријавити”, додала је Биљана Обреновић.

На данашњој редовној сједници примљен је к знању Извјештај и Акциони план Канцеларије градоначелника за отклањање недостатака по Извјештају о ревизији финансијског пословања за период од 1. 1. до 31. 12. 2018. године; Извјештај и Акциони план Одјељења за просторно планирање и имовинскоправне послове за отклањање недостатака по Извјештају о ревизији финансијског пословања за период од 1. 1. до 31. 12. 2018. године; Извјештај и Акциони план за реализацију препорука из ревизорског извјештаја финансијског пословања Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ од 1. 1. до 31. 12. 2018. године, Извјештај и програм мјера за имплементацију налаза и препорука по ревизорском извјештају за период од 1. 1. до 31. 12. 2018. године; Информација о стицању без накнаде непокретности означене као парцела број 58/4, КО Бузекара и Информацију у вези са посланичким питањем посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ Адмира Мујкановића.