Усвојен Документ оквирног буџета Брчко дистрикта БиХ за период 2021–2023. година

11.1.2021. Влада Брчко дистрикта БиХ на 139. ванредној сједници усвојила је Документ оквирног буџета Брчко дистрикта БиХ за период 2021–2023. година.

Image for news

„Овај документ је законска претпоставка за израду буџета за фискалну годину за коју се доноси“, казао је директор Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ, Мато Лучић.

У питању је комплексан и свеобухватан документ средњорочног планирања у који су укључене анализе и пројекције буџета Дистрикта и финансијских планова ванбуџетских фондова и ванбуџетског корисника који је обвезник примјене буџетског рачуноводства.

Лучић је навео да је усвојени документ припремљен у складу с новим Законом о буџету Брчко дистрикта БиХ.

„Због законских рокова добро је што је Влада данас усвојила Документ оквирног буџета и сада нам предстоји да радимо даље на техничким стварима у вези са припремом буџета за ову годину“, казао је Лучић.

Мато Лучић је рекао да ће након Инструкције бр. IIодјељења и институције исказати своје детаљне потребе за овогодишњи буџет.

„Он је на нивоу од 232.738,461 КМ и уравнотежен јеу приходима и расходима“, закључио је Лучић.