Uskoro otvaranje ureda Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH u Brčkom


9.12.2011. U prisustvu gradonačelnika Brčko Distrikta BiH dr. sci. Miroslava Gavrića i predsjednika Skupštine Brčko Distrikta BiH Esada Atića, sekretar Vlade Brčko Distrikta BiH Slobodanka Lukić i sekretar Vlade Federacije BiH Edita Kalajdžić su danas razgovarali o otvaranju Ureda Vlade Federacije BiH u Brčko Distriktu.

Image for news
Gradonačelnik dr. sci. Miroslav Gavrić rekao da je Vlada Brčko Distrikta BiH otvorena za saradnju sa entitetima i da će, u skladu sa Statutom Brčko Distrikta BiH, podržati osnivanje ureda oba entiteta u Brčko Distriktu BiH.
- Imamo jasno artikulisane namjere i Republike Srpske i Federacije BiH  za otvaranje ureda u Brčko Distriktu BiH i nadam se da će današnji razgovori na nivou sekretarijata uroditi plodom i da ćemo u budućnosti imati institucionalni oblik saradnje, naglasio je gradonačelnik Gavrić.
Predsjednik Skupštine Brčko Distrikta BiH Esad Atić istakao je da su ove aktivnosti već dugo najavljivane i dodao da će Brčko Distrikt BiH uskoro imati funkcionalan Ured Federacije BiH koji će, u skladu sa raspoloživim sredstvima, realizovati mnoge projekte u Brčkom.  
Sekretar Vlade Federacije BiH Edita Kalajdžić podsjetila je da je Vlada Federacije BiH prije nekoliko mjeseci donijela odluku o imenovanju koordinatora u Brčko Distriktu BiH.
- S ciljem provođenja Konačne arbitražne odluke i koordinacije aktivnosti, Vlada Federacije BiH odlučila je formirati svoj ured u Brčkom. Nadam se da ćemo do kraja ove godine, nakon dobijene saglasnosti Vlade Brčko Distrikta BiH, imati priliku da spomenuti ured i otvorimo, zaključila je Kalajdžićeva.