Održana 47. redovna sjednica Vlade

5.9.2018. Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je na 47. redovnom zasjedanju Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o premjeru i katastru nekretnina u Brčko distriktu BiH po hitnom postupku.

Image for news

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 30. 6. 2018. godine. Vlada Brčko distrikta BiH dala je pozitivno mišljenje na tekst sporazuma između Vijeća ministara BiH i Kabineta ministra Ukrajine o međunarodnom kombinovanom transportu. Usvojen je i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije grantova neprofitnim organizacijama i drugim organizacijama za 2018. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenju za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana – šesti dio. Primljen je k znanju Izvještaj o uplaćenim i utrošenim sredstvima Budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH te usvojen Akcioni plan za realizovanje preporuka iz revizorskog izvještaja finansijskog poslovanja Odjeljenja za komunalne poslove za period od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine. Razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za juli 2018. godine. Danas je okončana i 46. redovna sjednica Vlade na kojoj je primljena k znanju Informacija u vezi sa formiranjem jedinice za implementaciju razvojnih projekata u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH.