Sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku. Prikazuje se sadržaj na Bosanskom jeziku.

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove izvršava stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Vlade koji se odnose na:  • provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i Distrikta iz oblasti uprave, pod nadzorom i instrukcijama gradonačelnika;

  • odnose s udruženjima, fondacijama, nevladinim organizacijama i mjesnim zajednicama;

  • osiguravanje rada i održavanje informacionih sistema u organima uprave,

  • provođenje postupka javnih nabavki,

  • pruža administrativno stručnu podršku i razvija procedure za upravljanje ljudskim resursima, te vodi ukupne procese kadrovske politike za upravljanje ljudskim resursima;

  • druge poslove iz njihove nadležnosti određene zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH ili dužnosti naložene od strane gradonačelnika.


Za izvršavanje poslova iz nadležnosti ovog odjeljenja, na način propisan članom 2. ovog organizacionog plana, utvrđuju se sljedeća Pododjeljenja:  1. Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijam;

  2. Pododjeljenje za ljudske resurse;

  3. Pododjeljenje za javne nabavke;

  4. Pododjeljenje za informatiku.