Odjel za komunalne poslove potpisao ugovor o deponiranju krutog otpada

10.9.2019. Predstojnik Odjela za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Zoran Bulatović zajedno sa svojim suradnicima potpisao je u Zvorniku ugovor o deponiranju krutog otpada na regionalnu deponiju „Crni vrh“ na četiri godine u vrijednosti od oko tri milijuna maraka.

Image for news

On je kazao da je ovo prvi važan korak za nabavu vučnog vozila i dvije samokompaktirajuće prikolice za otpad kao i izgradnju pretovarne rampe na području Distrikta. On je dodao da se odlaganjem otpada na području Zvornika stvaraju uvjeti i za zatvaranje trenutačne deponije u Brčkom. 

„Ovaj nam korak omogućava da u narednoj fazi okončamo već započeti odabir, tj. nabavu vučnog vozila i dvije samokompaktirajuće prikolice za otpad kao i izgradnju pretovarne rampe na području Distrikta. Odvoz krutog otpada k Zvorniku startao bi na proljeće naredne godine“, kazao je Bulatović dodajući da se odlaganjem otpada na području Zvornika stvaraju uvjeti za zatvaranje trenutačne deponije u Brčkom što je, kako je kazao, naredna faza cijelog projekta. 

„Odjel će činiti maksimum i vjerujem da ćemo zajedno s Vladom i Skupštinom Brčko distrikta BiH na već utvrđenoj lokaciji osigurati i otvaranje centra za ekološko upravljanje otpadom u Distriktu, što je i krajnji cilj cijeloga projekta. Svršetkom ovoga projekta mislim da će na najsuvremeniji i najkvalitetniji način biti riješeno višedecenijsko pitanje odlaganja krutog otpada na ovom području“, kazao je Bulatović. 

Ravnatelj Regionalne deponije „Crni vrh“ Aleksandar Vračević kazao je da ova suradnja s Distriktom ima veliki značaj, što ih dodatno još više obvezuje na maksimalno profesionalan odnos u pružanju usluga prema Distriktu.