Odjel za javni registar

Odjeljenje za javni registar od 1. marta započinje s radom u drugoj smjeni čime će građanima biti omogućeno da i u popodnevnim satima predaju zahtjev za lični dokument i preuzimaju dokumente. Radno vrijeme će biti od 7.30 do 19.00 sati.


Odjeljenje-Odjel za javni registar obavlja stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Vlade koji se odnose na:

 

  • provođenje zakona i propisa nadležnih tijela i institucija BiH i Distrikta iz oblasti javnih registara pod nadzorom i uputstvima gradonačelnika;

  • održavanje javnih registara, arhiva, unapređenja postupaka evidentiranja i arhiviranja javnih dokumenata i drugih materijala određenih zakonom;

  • uništenje javnih dokumenata za koje više ne postoji obaveza čuvanja;

  • nadgledanje arhiva i javnih registara koje održava izvršna vlast Distrikta;

  • održavanje premjera i katastra nekretnina;

  • izlaganje podataka i utvrđivanje prava na nekretninama;

  • izdavanje izvoda iz registra zainteresovanim građanima i pravnim licima;

  • obavljanje vjenčanja i održavanje matičnih knjiga vjenčanih, rođenih, umrlih i knjige državljana;