Sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku. Prikazuje se sadržaj na Bosanskom jeziku.

Obuka na temu:"Zastupanje interesa i interkulturalna komunikacija u javnoj upravi"

RESPA u saradnji sa Pododjeljenjem za ljudske resurse objavljuje poziv na: Obuka/Radionica na temu “Zastupanje interesa i interkulturalna komunikacija u javnoj upravi" (Workshop on Interest Representation and Intercultural Communication in the Public Administration), koja se organizuje u okrilju Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA).

Više detalja o samoj obuci/radionici kao i ciljnoj grupi polaznika obuke/radionice, možete pronaći u programu koji se nalazi u prilogu.


Radionica će se održati u sjedištu ReSPA, Danilovgradu (Crna Gora), u vremenu od 17.01.- 20.01.2012. godine.

Obuka/radionica će biti provedena na engleskom jeziku uz simultan prijevod na lokalni jezik, koji će biti osiguran samo ako bude minimalno 3 (tri) učesnika/sudionika koji budu zahtijevali prijevod. Iz tog razloga molimo kandidate da naznače razinu poznavanja engleskog jezika u prijavnom obrascu i trebaju li simultani prijevod. Organizator ove obuke snosi troškove ishrane, prijevoza, smještaja i dnevne naknade.

Popunjene prijavne obrasce slati na mail amra.cosovic@bdcentral.net a najkasnije do 20.12.2011 godine.

Obrazac za prijavu