Објављена листа корисника за санацију штета у привредним субјектима

22.5.2020. Влада Брчко дистрикта БиХ на 101. ванредној сједници усвојила је листу корисника, први дио, по Програму мјера за санацију штета у привредним субјектима Брчко дистрикта БиХ насталих ограничењем рада због пандемије изазване коронавирусом.

Image for news

Корисници са листе могу у року од три дана од дана објаве листе да изјаве приговор на додијељени износ Одјељењу за привредни развој, спорт и културу.