Kolegij Vlade: Razina vodostaja rijeke Save i pritoka u porastu

14.5.2019. Razina vodostaja rijeke Save na mjernoj jedinici u Šamcu od jučer u isto doba porasla je za 100 cm i trenutačno iznosi 367 cm. Rijeka Sava kao i pritoke na području Brčko distrikta BiH imaju tendenciju rasta, istaknuto je na sjednici Kolegija Vlade koja je održana jutros, a na kojoj su razmatrane najnovije informacije o stanju na terenu uslijed obilnih kiša.

Image for news

Prema izvješću Odjela za javnu sigurnost jučer popodne je zbog pojačanih padalina u podmajevičkom kraju došlo do naglog porasta pritoka rijeke Save. Stoga je u mjesnim zajednicama Štrepci, G. Zovik, Islamovac i Rašljani došlo do otežane cestovne komunikacije uslijed manjih izlijevanja i nanosa na cestama. Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo vrši sanaciju nastalih oštećenja. Povišen je i vodostaj rijeke Tinje, koja se jutros izlila u Mjesnoj zajednici Prijedor na mostu, kao i u Poljacima i Donjoj Skakavi. Povišen je i vodostaj rijeke Brke. Na području Brčko distrikta BiH nema prekida cestovne komunikacije kao ni poplavljenih kuća. 

Na sjednici Kolegija Vlade istaknuto je da se redovite mjere obrane od poplava proglašavaju na razini vodostaja rijeke Save od 650 cm te da za sada nema potrebe za istima. Istaknuto je da su Stožer Civilne zaštite kao i nevladin sektor u stanju pripravnosti te da stoje na raspolaganju građanima za eventualne intervencije, kao i da se posebno obrati pažnja na potrebe starih, bolesnih i iznemoglih osoba. Građanima su dostupni besplatni telefonski brojevi 121 i 123.

Najnovije informacije s terena Vlada Brčko distrikta BiH razmatrat će sutra na sjednici Vlade.