Kolegij Vlade: Nivo vodostaja rijeke Save i pritoka u porastu

14.5.2019. Nivo vodostaja rijeke Save na mjernoj jedinici u Šamcu od jučer u isto doba porastao je za 100 cm i trenutno iznosi 367 cm. Rijeka Sava, kao i pritoke na području Brčko distrikta BiH imaju tendenciju rasta, istaknuto je na kolegiju Vlade koji je održan jutros, a na kojem su razmatrane najnovije informacije o stanju na terenu usljed obilnijih kiša.

Image for news

Prema izvještaju Odjeljenja za javnu sigurnost, jučer popodne je zbog pojačanih padavina u podmajevičkom kraju došlo do naglog porasta pritoka rijeke Save. Stoga je u mjesnim zajednicama Štrepci, G. Zovik, Islamovac i Rašljani došlo do otežane putne komunikacije usljed manjih izlivanja i nanosa na putevima. Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu vrši sanaciju nastalih oštećenja. Povišen je i vodostaj rijeke Tinje koja je jutros izlila u Mjesnoj zajednici Prijedor na mostu, kao i u Poljacima i Donjoj Skakavi. Povišen je i vodostaj rijeke Brke. Na području Brčko distrikta BiH nema prekida putne komunikacije kao ni poplavljenih kuća. 

Na kolegiju Vlade istaknuto je da se redovne mjere odbrane od poplava proglašavaju na 650 cm nivoa vodostaja rijeke Save te da za sada nema potrebe za istim. Istaknuto je da je Štab Civilne zaštite, kao i nevladin sektor, u stanju pripravnosti te da stoje na raspolaganju građanima za eventualne intervencije, kao i da se posebno obrati pažnja na potrebe starih, bolesnih i iznemoglih lica. Građanima su dostupni besplatni brojevi telefona 121 i 123.

Najnovije informacije sa terena, Vlada Brčko distrikta BiH će razmatrati sutra na sjednici Vlade.