Javna rasprava o Prijedlogu budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu

10.2.2021. Javna rasprava o Prijedlogu budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu bit će održana u vremenskom periodu od 16. februara 2021. godine do 20. februara 2021. godine, u predviđenim terminima, kako slijedi:

Image for news

utorak, 16. februara 2021. godine, u Brčkom – u Domu kulture s početkom u 17 sati. Javna rasprava bit će održana s predstavnicima mjesnih zajednica, političkih partija, Privredne komore, Sindikata i udruženja građana;

srijeda, 17. februara 2021. godine, u Brčkom – u Domu kulture s početkom u 17 sati. Javna rasprava bit će održana s predstavnicima mjesnih zajednica, političkih partija, Privredne komore, Sindikata i udruženja građana;

subota, 20. februara 2021. godine, u Brčkom – u Domu kulture s početkom u 12 sati. Javna rasprava bit će održana s predstavnicima mjesnih zajednica, političkih partija, Privredne komore, Sindikata i udruženja građana.

Učesnici javne rasprave svoje prijedloge i komentare mogu dostaviti u elektronskom obliku na mail: almas@skupstinabd.ba.

Nakon sprovedene javne rasprave, odnosno poslije 20. februara 2021. godine, skupštinska Komisija za budžet će sumirati kompletnu raspravu i podnijeti Skupštini izvještaj s prijedlozima i mišljenjima s javne rasprave.