Donesena naredba o policijskom času u Brčkom

22.3.2020. Komandant Kriznog štaba Brčko distrikta BiH i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić, na prijedlog Policije Brčko distrikta BiH, na telefonskoj sjednici Kriznog štaba donio je

Image for news

N A R E D B U 

Član 1.

(1) Zabranjuje se kretanje licima na području Brčko distrikta BiH u vremenskom periodu od 21,00 do 5,00 časova.

(2) Od stava (1) ovog člana, izuzimaju se svi zaposleni koji vrše službene dužnosti ili su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u vezi proglašenja stanja prirodne nesreće zbog korona virusa, kao i zaposleni u pravnim licima u kojima se radi kontinuiteta proizvodnje, rad odvija u smjenama. 

Član 2.

(1) Za provođenje ove Naredbe zadužuje se Policija Brčko distrikta BiH.

(2) Prema licima koja se ponašaju suprotno od člana 1. stav (1) ove Naredbe, Policija Brčko distrikta BiH postupa u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH. 

Član 3.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 22.03.2020. godine. 

Novo radno vrijeme pekara i apoteka je do 20:00 časova, osim dežurne apoteke.