Области привреде и здравства теме 56. редовне сједнице

30.1.2019. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је, у наставку 56. редовне сједнице, Смјернице за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о трговини. Перо Гудељевић, шеф Одјељења за привредни развој, спорт и културу, рекао је да је Влада прошле године донијела одлуку којом се успоставља систем једношалтерске регистрације предузећа и предузетника у Дистрикту те да је потребно урадити неколико измјена закона да би се тај пројекат могао успјешно завршити.

Image for news

„Одјељење за привредни развој спорт и културу у својој надлежности има три таква закона и један од њих је Закон о трговини. Суштина ове смјернице и измјене тог закона јесте регулисање минималних техничких услова који су неопходни да би неко почео своју дјелатност. Досадашњи закон предвиђао је да се простор у којем ће се обављати дјелатност, прије свега, прими од стране стручних лица, што веома успорава отпочињане одређеног посла. Приједлог у усвојеним смјерницама је да ће власник који је регистровао предузеће дати изјаву да испуњава све техничке услове, а да ће након тога инспекције, по службеној дужности, провјеравати да ли су ти услови испуњени и уколико нису испуњени постојаће одређени рок да се испуне“, објаснио је Гудељевић.

На данашњој сједници примљена је к знању Информација о предузетим активностима у вези са контролом испуњености услова за остваривање олакшица односно укидања рјешења о подстицајима оних предузећа која не испуњавају законске обавезе које су предвиђене, а у претходном периоду су добили рјешења о испуњавању истих.

„Према сазнањима које Одјељење има, а у вези су са информацијом Основног суда у Брчком и Инспекцијом Дистрикта, укупно је остало 27 предузећа без тих рјешења о испуњености услова и они ће као санкцију која је предвиђена законским и подзаконским актима имати мјеру да три године неће моћи користи ове подстицаје“, додао је Гудељевић.

Чланови Владе одобрили су Смјернице за израду нацрта правилника о методама, поступцима и давању сагласности за обављање алтернативне медицине.

Сабрија Чандић, шеф Одјељења за здравство и остале услуге, рекао је да је ријеч о почетку активности како би се уредила ова област и контролисале активности оних који се баве овом дјелатношћу.

„Овдје смо одредили начин регистрације, поступка итд. и тачно смо дефинисали методе дијагностике и лијечење алтернативном медицином као што је акупунктура и сродне технике, традиционална кинеска медицина, остеопатија, хомеопатија, фитотерапија, квантна медицина, киропрактика и примјена кинезиологије и макробиотике“, додао је Чандић.

Он је нагласио да је јасно дефинисано да ће се овим бавити искључиво приватне здравствене или јавне здравствене установе и да ће се том праксом моћи бавити искључиво медицински образована лица, то јест медицински радници који су завршили високо образовање медицинске струке, те да у противном неће моћи добити дозволу за рад.

На данашњој сједници примљена је к знању Информација Одјељења за комуналне послове о стању водоснабдијевања и реализацији капиталних пројеката као и Акциони план за имплементацију препорука из ревизије финансијског пословања Полиције Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину.