Slika vesti

Линк води на страницу

Обука на тему:"Заступање интереса и интеркултурална комуникација у јавној управи"

ReSPA у сарадњи са Пододјељењем за људске ресурсе објављује позив на: Обука/Радионица на тему “Заступање интереса и интеркултурална комуникација у јавној управи" (Workshop on Interest Representation and Intercultural Communication in the Public Administration), која се организује у окриљу Регионалне школе за јавну управу (ReSPA).
Више детаља о самој обуци/радионици као и циљној групи полазника обуке/радионице, можете пронаћи у програму који се налази у прилогу.
Радионица ће се одржати у сједишту ReSPA, Даниловграду (Црна Гора), у времену од 17.01.- 20.01.2012. године.
Обука/радионица ће бити проведена на енглеском језику уз симултан пријевод на локални језик, који ће бити осигуран само ако буде минимално 3 (три) учесника/судионика који буду захтијевали пријевод. Из тог разлога молимо кандидате да назначе ниво познавања енглеског језика у пријавном обрасцу и требају ли симултани пријевод. Организатор ове обуке сноси трошкове исхране, пријевоза, смјештаја и дневне накнаде.
Попуњене пријавне обрасце слати на маил amra.cosovic@bdcentral.net а најкасније до 20.12.2011 године.
Образац за пријаву

13.12.2011.

Прочитај
Slika vesti

Обука на тему:"Примјена прописа: Од израде политика до проведбе прописа"

RESPA у сарадњи са Пододјељењем за људске ресурсе објављује позив на: Обука/Радионица на тему “Примјена прописа: Од израде политика до проведбе прописа" (Workshop on Law application: From Policy Making to Law Implementation), која се организује у окриљу Регионалне школе за јавну управу (RESPA).
Више детаља о самој обуци/радионици као и циљној групи полазника обуке/радионице, можете пронаћи у програму који се налази у прилогу.
Радионица ће се одржати у сједишту RESPA, Даниловграду (Црна Гора), у времену од 24.01.- 27.01.2012. године.
Обука/радионица ће бити проведена на енглеском језику уз симултан пријевод на локални језик, који ће бити осигуран само ако буде минимално 3 (три) учесника/судионика који буду захтијевали пријевод. Из тог разлога молимо кандидате да назначе разину познавања енглеског језика у пријавном обрасцу и требају ли симултани пријевод. Организатор ове обуке сноси трошкове исхране, пријевоза, смјештаја и дневне накнаде.
Попуњене пријавне обрасце слати на маил amra.cosovic@bdcentral.net а најкасније до 05.01.2011 године.
Образац за пријаву

13.12.2011.

Прочитај

ФИЛТРИРАЊЕ

Истакнуте теме