Slika vijesti

Link vodi na stranicu

Obuka na temu:"Zastupanje interesa i interkulturalna komunikacija u javnoj upravi"

RESPA u saradnji sa Pododjeljenjem za ljudske resurse objavljuje poziv na: Obuka/Radionica na temu “Zastupanje interesa i interkulturalna komunikacija u javnoj upravi" (Workshop on Interest Representation and Intercultural Communication in the Public Administration), koja se organizuje u okrilju Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA).
Više detalja o samoj obuci/radionici kao i ciljnoj grupi polaznika obuke/radionice, možete pronaći u programu koji se nalazi u prilogu.
Radionica će se održati u sjedištu ReSPA, Danilovgradu (Crna Gora), u vremenu od 17.01.- 20.01.2012. godine.
Obuka/radionica će biti provedena na engleskom jeziku uz simultan prijevod na lokalni jezik, koji će biti osiguran samo ako bude minimalno 3 (tri) učesnika/sudionika koji budu zahtijevali prijevod. Iz tog razloga molimo kandidate da naznače razinu poznavanja engleskog jezika u prijavnom obrascu i trebaju li simultani prijevod. Organizator ove obuke snosi troškove ishrane, prijevoza, smještaja i dnevne naknade.
Popunjene prijavne obrasce slati na mail amra.cosovic@bdcentral.net a najkasnije do 20.12.2011 godine.
Obrazac za prijavu

13.12.2011.

Pročitaj
Slika vijesti

Obuka na temu:"Primjena propisa: Od izrade politika do provedbe propisa"

RESPA u saradnji sa Pododjeljenjem za ljudske resurse objavljuje poziv na: Obuka/Radionica na temu “Primjena propisa: Od izrade politika do provedbe propisa" (Workshop on Law application: From Policy Making to Law Implementation), koja se organizuje u okrilju Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA).
Više detalja o samoj obuci/radionici kao i ciljnoj grupi polaznika obuke/radionice, možete pronaći u programu koji se nalazi u prilogu.
Radionica će se održati u sjedištu ReSPA, Danilovgradu (Crna Gora), u vremenu od 24.01.- 27.01.2012. godine.
Obuka/radionica će biti provedena na engleskom jeziku uz simultan prijevod na lokalni jezik, koji će biti osiguran samo ako bude minimalno 3 (tri) učesnika/sudionika koji budu zahtijevali prijevod. Iz tog razloga molimo kandidate da naznače razinu poznavanja engleskog jezika u prijavnom obrascu i trebaju li simultani prijevod. Organizator ove obuke snosi troškove ishrane, prijevoza, smještaja i dnevne naknade.
Popunjene prijavne obrasce slati na mail amra.cosovic@bdcentral.net a najkasnije do 05.01.2011 godine.
Obrazac za prijavu

13.12.2011.

Pročitaj

FILTRIRANJE

Istaknute teme