Biografija gradonačelnika

Esed Kadrić, magistar političkih znanosti

Gradonačelnik

E-mail: esed.kadrić@bdcentral.net
Adresa: Bulevar Mira 1, 76100 Brčko
Nadnevak i mjesto rođenja: 10. rujna 1979., Maoča, Brčko
Bračno stanje: oženjen, otac troje djece

Naobrazba:

  • Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu 2006. godine i stekao zvanje diplomiranog politologa. Na istom Fakultetu magistrirao je 2017. godine i stekao zvanje magistra političkih znanosti. 
  • Srednja škola (medresa) u Tuzli
  • Osnovna škola u Maoči

Profesionalna i politička karijera:

  • Prosinac 2020. – gradonačelnik Brčko distrikta BiH
  • 2016. – 2020. – predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH
  • 2012. – 2016. – dogradonačelnik Brčko distrikta BiH
  • 2011. – 2012. – predstojnik Odjela za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH
  • 2008. – 2011. – zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH
  • 2004. – 2008. – zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH

Članstva, priznanja i nagrade:

  • Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) u Brčkom