Zdravstvenim radnicima prezentovan projekat Modernizacija Opće bolnice u Brčkom


7.12.2011. Šef Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu Neđo Ilić prezentovao je danas u prostorijama Doma zdravlja u Brčkom projekat Modernizacija Opće bolnice u Brčkom. Prezentaciji su prisustvovali gradonačelnik Brčko Distrikta BiH dr. sci. Miroslav Gavrić, zamjenik gradonačelnika Brčko Distrikta BiH dr. Anto Domić, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Admir Čandić i zdravstveni radnici Brčko Distrikta BiH.

Image for news
Ilić je istakao da je na izradi ove prezentacije radio tim stručnjaka koji je prikupio iskazane potrebe za novom opremom svih sektora kao i trenutni raspored i potrebe za izmjenama građevinskih objekata u prostoru Bolnice. Evidentirana je potreba za nabavkom 60 novih savremenih dijagnostičkih medicinskih aparata u Općoj bolnici u Brčkom. Planirano je da modernizacija donese novine u procesu liječenja pacijenata, te sekundarnu zdravstvenu zaštitu dovede na nivo koji zadovoljava potrebe lokalne zajednice, odnosno ne zaostaje za sredinama iz okruženja.

2011-12-08-Prezentacija-Bolnica_Brcko1

Na prezentaciji su spomenuta zapažanja renomiranih arhitekata iz Italije koja idu u pravcu sagledavanja Opće bolnice u Brčkom, koja je sagrađena 1978. godine, kao još uvijek funkcionalnog i savremenog objekata kojem je neophodna dogradnja uz funkcionalniji razmještaj pojedinih službi i bolničkog kruga. Također, ocijenjeno je da glavni ulaz u centralni objekat Bolnice nije usklađen sa eksternom i internom saobraćajnom komunikacijom i predložen je novi pristup glavnoj zgradi sa bočne strane. Novi izgled Bolnice podrazumijevao bi postojeći centralni bolnički objekat, izgradnju novog objekta na istočnoj strani koji bi bio funkcionalno etažno povezan sa glavnim objektom, rekonstrukciju sadašnjeg objekta ginekologije i akušerstva kao i objekta specijalističkih službi i grudnog odjeljenja te nastavak izgradnje objekta kotlovnice, servisnih radionica, garaža i prostora administrativnih službi. Zdravstvenim radnicima je nakon prezentacije ostavljena mogućnost da u narednih nekoliko sedmica aktivno kreiraju i sugerišu eventualne izmjene, nakon čega će se pristupiti izradi idejnog projekta.