Vlada Brčko distrikta BiH održala 46. redovnu sjednicu

29. 8. 2018. Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj, 46. redovnoj sjednici usvojila je Smjernice za izradu nacrta pravilnika o postupku rada komisije koja ispituje uslove za osnivanje i početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja s područja Brčko distrikta BiH kao i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o upravnom nadzoru nad radom visokoškolskih ustanova s područja Brčko distrikta BiH.

Image for news

Senad Osmanović, šef Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, kazao je da se smjernice odnose na procedure provođenja upravnog nadzora nad visokoškolskim ustanovama. 

„Smjernice se odnose na proceduru provođenja upravnog nadzora koji će vršiti Odjeljenje za obrazovanje nad visokoškolskim ustanovama kada se ukaže potreba za to kao i rad komisije kada je riječ o osnivanju i početku rada visokoškolskih ustanova s područja Brčko distrikta BiH“, kazao je Osmanović. 

Članovi Vlade primili su k znanju Informaciju u vezi s postupkom javne nabavke i isporuke prehrambenih namirnica za potrebe Vrtića „Naša djeca“, Brčko, i donijeli zaključak da se u što kraćem roku pronađu pravna rješenja kako bi se isporuka izvršila. 

Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog Odluke o odobravanju Programa utroška sredstava granta Razvojnom programu Ujedinjenih naroda – UNDP, Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Odluke o vrsti i visini naknade za rad van radnog vremena Komisije za fiskalizaciju kao i Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu grantova. 

Članovi Vlade usvojili su i Smjernice za izradu nacrta odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju radnih mjesta u Odjeljenju za javnu sigurnost. 

Na današnjoj sjednici usvojen je i Akcioni plan po preporukama i na osnovu Izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH i Akcioni plan za otklanjanje nedostataka po Izvještaju o reviziji za 2017. godinu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge. 

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izradu stručnog mišljenja u postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Pravilnika o vrstama i oblicima plombi fiskalnog sistema. 

Članovi Vlade na današnjoj sjednici razmatrali su i Informaciju u vezi s ispunjenjem mjera iz Akcionog plana za provođenje mjera iz Reformske agende za period 2015–2018. godine te donijeli zaključak u kojem se zadužuju svi nosioci aktivnosti da što prije revidiraju svoje izvještaje u roku od 15 dana.