Vlada usvojila niz pravilnika u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju Brčko distrikta BiH

19.7.2017. Na 18. redovnom zasjedanju Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je niz pravilnika na prijedlog Direkcije za finansije, a u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju Brčko distrikta BiH.

Image for news

Riječ je o Pravilniku o uslovima i načinu otvaranja deviznih računa u inostranstvu, Pravilniku o uslovima i načinu evidentiranja poslova izvoza roba i usluga koji se smatraju kreditnim poslovima s inostranstvom te Pravilniku o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova i uslovima za izdavanje ovlaštenja u Brčko distriktu BiH. Na prijedlog Direkcije za finansije usvojen je i Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva, obrazaca, obavještenja i ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme.

Članovi Vlade odobrili su Smjernice za izradu nacrta zaključka o izmjeni Zaključka o utvrđivanju metodologije izrade organizacionog plana organa javne uprave Brčko distrikta BiH.

Na današnjoj sjednici Vlade odobren je Prijedlog Odluke o bratimljenju općine Lagadas – Republika Grčka i Brčko distrikta BiH. Usvojen je i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje jednog izvršioca za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za zdravstvo kao i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu pravde BiH za donošenje posebne odluke o cijeni troškova po jednom licu za dnevni boravak u JZU „Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac“.