Vlada okončala 82. i započela 83. redovnu sjednicu

12.8.2020. Na šestom nastavku 82. redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu granta i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za 2020. godinu – I. dio.

Image for news

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana Komisije za javne nabavke koja provodi proceduru javne nabavke za verifikaciju troškova za projekat BiH3 (2014), Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za treći pokušaj vještačke oplodnje i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja. 

Vlada je primila k znanju i Informaciju o postupcima javnih nabavki u periodu januar–mart 2020. godine i Informaciju o povratu neutrošenih sredstava uplaćenih Fondu za reformu javne uprave donatorima Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Danskoj. 

Vlada Brčko distrikta BiH danas je započela i 83. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila Zaključak u vezi s funkcionisanjem sistema protivgradne zaštite u Brčko distriktu BiH i dala saglasnost Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za nabavku 30 protivgradnih raketa. 

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za korištenje novčanih sredstava s pozicije Ostali grantovi pojedincima odobrenih Budžetom Brčko distrikta BiH za 2020. godinu u Odjeljenju za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu granta JP „Komunalno Brčko“ d. o. o., Brčko distrikt BiH, za izgradnju NN mreže i fekalne kanalizacione mreže za potrebe novoizgrađenog objekta vrtića u MZ Ilićka u Brčko distriktu BiH.