Vlada održala prvi nastavak 81. redovne sjednice

10.7.2020. Vlada Brčko distrikta BiH danas je održala prvi nastavak 81. redovne sjednice na kojem je usvojila Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg plana gazdovanja šumama u privatnom vlasništvu na području Brčko distrikta BiH za 2020. godinu.

Image for news

Na sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o usvajanju programa mjera za zdravstvenu zaštitu životinja na području Brčko distrikta BiH za 2020. godinu, Prijedlog odluke o imenovanju člana u stručno-tematsku radnu grupu za stambeno zbrinjavanje Roma za izradu Akcionog plana za uključivanje/inkluziju Roma u Bosni i Hercegovini za period 2021–2025. godina i Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH za člana Upravnog odbora za projekat „Jačanje upravljanja ljudskim resursima u Bosni i Hercegovini“. 

Vlada je primila k znanju Izvještaj o radu za prvi kvartal 2020. godine Inspektorata Brčko distrikta BiH, Informaciju o štetama nastalim od divljači na području Brčko distrikta BiH i Informaciju o preduzetim aktivnostima na realizaciji kapitalnog budžeta u vezi s medicinskom opremom za period 2018–2020. godinu kao i prijedlog mjera za poboljšanje učinkovitosti.