Vlada nastavila 70. redovno zasjedanje

30.10.2019. U nastavku 70. redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zapošljavanju.

Image for news

Usvojen je, na prijedlog Odjeljenja za javne poslove, Plan i program redovnog čišćenja i pranja javnih saobraćajnih površina kao i Program održavanja javnih zelenih površina u Brčko distriktu BiH za 2020. godinu. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost na Prijedlog sporazuma o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2019. godini, na prijedlog Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja. Usvojen je Prijedlog zaključka kojim se daje pozitivno mišljenje na dostavljeni prijedlog Memoranduma o saradnji u oblasti mladih između Ministarstva civilnih poslova BiH i Agencije za mlade i sport Republike Sjeverne Makedonije. Na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu usvojen je Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava tekućih grantova – IV. dio i kriterija za korištenje novčanih sredstava.

Foto: Arhiva