Vlada donijela odluku o vraćanju cijena na nivo od 5. marta

18.3.2020. Na nastavku 89. vanredne sjednice Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine donijela je odluku o vraćanju cijena na nivo koji je važio 5. marta ove godine.

Image for news

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević kazao je da se ova odluka odnosi na sve privredne subjekte koji se bave proizvodnjom i trgovinom i da su dužni poštovati ova uputstva. 

„S obzirom da imamo informacije s terena i da postoji osjećaj kod građana da u ovoj kriznoj situaciji dolazi do povećanja cijena, a prije svega radi se o cijenama prehrambenih proizvoda, lijekova, proizvoda za higijenu i drugih proizvoda, mi smo donijeli odluku o vraćanju cijena na prethodni period, odnosno na cijene koje su važile 5. marta 2020. godine. Ova odluka se odnosi na sve privredne subjekte koji se bave proizvodnjom ili trgovinom i dužni su poštovati ova uputstva. Naravno, izuzetak tome će biti cijene onih proizvoda na koje trgovci ili proizvođači ne mogu uticati, a gdje je došlo do povećanja repromaterijala, odnosno do povećanja ulaznih cijena trgovaca”, kazao je Gudeljević. 

Vlada Brčko distrikta BiH na vanrednoj sjednici donijela je i Odluku o izmjeni Odluke o graničnom prelazu Brčko distrikta BiH. 

Šef Inspektorata Brčko distrikta BiH Damir Bulčević kazao je da je u koordinaciji s inspektoratima Republike Srpske i Federacije BiH došlo do izmjene odluke i da sanitarni inspektori izdaju rješenja o izolaciji na 14 dana svim građanima BiH bez obzira na mjesto prebivališta. 

„Dosadašnja odluka je tretirala samo građane BiH s mjestom prebivališta u Brčko distriktu BiH radi mjesne nadležnosti Inspektorata, ali pošto nam se dešavalo na terenu da jednostavno ne znamo za neke osobe ili nisu registrovane na određenim kontakt tačkama, smatramo da je ovako bolje. Mi smo se između sebe iskoordinirali u skladu sa savjetima Ministarstva civilnih poslova BiH na nivou cijele BiH i na nivou tri inspektorata dogovorili smo se za takvu odluku tako da se ne može više desiti da uđe državljanin BiH, a da ne bude evidentiran. Granični prelaz je i dalje otvoren za sve strane državljane i građane BiH”, kazao je Bulčević ističući da je jučer u toku dana oko 39 državljana BiH ušlo na granični prelaz u Brčkom i da sanitarna inspekcija radi 24 sata. 

„Sanitarna inspekcija radi 24 sata i povećali smo broj inspektora. Do sada smo imali pet, a sada je na graničnom prelazu aktivno devet inspektora. Ukoliko bude potrebe, mi ćemo povećavati taj broj”, kazao je Bulčević. 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za zdravstvo JZU „Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2020. godine i Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2020. godine.

Odluka o vraćanju cijena na nivo od 5. marta