Vlada Brčko distrikta BiH vanredno zasjedala o korona virusu

28.2.2020. Nakon 89. vanredne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH na kojoj je razmatrana Informacija o situaciji u vezi s korona virusom, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH Akif Pezerović rekao je na konferenciji za medije da prema raspoloživim podacima na području Brčko distrikta BiH nema prijavljenih slučajeva niti slučajeva sa sumnjama o zaraženim osobama od korona virusa.

Image for news

On je istakao da je Vlada na vanrednoj sjednici donijela sljedeći zaključak: 

1. Strani državljani s privremenim ili stalnim boravkom na području Brčko distrikta BiH i bosanskohercegovački državljani sa stalnim boravkom na području Brčko distrikta BiH koji se vraćaju s područja koja su zahvaćena novim korona virusom (Kina, Italija, Iran, Južna Koreja i druge države koje su zahvaćene virusom) dužni su se javiti Podojeljenju za javno zdravstvo na broj telefona 049 / 215-556 radi zdravstvenog nadzora. Pododjeljenje za javno zdravstvo će izvještavati Sanitarnu inspekciju o osobama koje se ne pridržavaju naloženih mjera. Odjeljenje za javni registar sa Uredom za strance će osigurati evidencije u vezi s boravkom lica van BiH.

2. Zadužuje se sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta BiH da u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, inspekcijski nadzor vrši od 0 do 24 sata, uključujući i saradnju s Graničnom policijom. Sanitarni inspektori će redovno izvještavati Pododjeljenje za javno zdravstvo o preduzetim mjerama.

3. Zadužuju se Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“ i Pododjeljenje za javno zdravstvo da odmah osiguraju minimum zaštitne opreme (rukavice, mantile, maske i drugo).

4. U slučaju pojave simptoma respiratornih infekcija kod osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom kao što su porast temperature, kašalj, otežano disanje i slično, ista su dužna javiti se u Javnu zdravstvenu ustanovu „Zdravstveni centar Brčko“ na telefon 049 / 232-151. Zadužuje se Higijensko-epidemiološka služba Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“ za provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, i drugih preventivnih mjera na terenu. 

5. Zadužuje se menadžment JZU „Zdravstveni centar Brčko“ da osigura preraspodjelom prostora u okviru JZU-a potreban broj posebnih prostorija za izolaciju potencijalnih pacijenata.

6. Zadužuje se Pododjeljenje za javno zdravstvo da osigura potrebna testiranja u laboratorijama u kojima je moguće utvrditi prisustvo korona virusa. Također se Pododjeljenje zadužuje da nabavi testove za testiranje na korona virus.

7. Preporučuje se otkazivanje bilo kakvih ekskurzija i organizovanih posjeta Kini, Italiji, Iranu, Južnoj Koreji i drugim državama koje su zahvaćene virusom. 

Pezerović je rekao da se trenutno pod zdravstvenim nadzorom nalazi 7 građana Brčko distrikta BiH koji su boravili u Italiji i jedan strani državljanin (Talijan). „Sve ove osobe se nalaze pod zdravstvenim nadzorom, borave kod kuće i redovno se javljaju telefonom u Pododjeljenje za javno zdravstvo i za sada nemaju simptome respiratornih infekcija. Situacija u Brčkom u vezi s ovim virusom nije alarmantna i ne treba dizati paniku. Odjeljenje će i dalje pratiti situaciju, preduzimati potrebne mjere i obavještavati stanovništvo o postupcima i radnjama koje treba preduzimati, a u saradnji s odjeljenjima Vlade i institucijama Distrikta, entitetskim ministarstvima zdravstva, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom sigurnosti BiH, Graničnom policijom i Svjetskom zdravstvenom organizacijom”, dodao je Pezerović.

Šefica Pododjeljenja za javno zdravstvo Anđa Nikolić rekla je da je postupak stavljanja pod zdravstveni nadzor procjena epidemiologa, a da su pod ovakav nadzor stavljeni i prosvjetni radnici s područja Distrikta koji su boravili u Italiji.

„S obzirom da je jedan direktor škole iz koje su tri prosvjetna radnika boravila u Italiji došao u Pododjeljenje, mi smo predložili da se sva ta djeca, odnosno roditelji jave na naš broj telefona i njih se jako mnogo javilo. Djeca za sada nemaju nikakve simptome i naša je procjena da ne treba u ovome trenutku školu zatvarati niti preduzimati bilo koje druge mjere. Sve što preduzimamo radimo u konsultaciji s entitetskim vlastima, i s njima smo se konsultovali i ovom prilikom”, pojasnila je Nikolić.

Ona je navela da je u BiH stiglo 1.000 testova za korona virus, od čega je Tuzla dobila 70.

„Ne testiraju se svi nego samo građani koji su bili na putu i imaju simptome respiratorne infekcije. Ukoliko bismo mi nekog pacijenta poslali u neki veći centar u BiH na testiranje, njihov konzilij sastavljen od infektologa i epidemiologa donosi odluku da li je potrebno da se taj pacijent testira ili ne. Ponavljam da nema mjesta panici ni što se tiče školske djece, te da ćemo i dalje pratiti situaciju”, istakla je Nikolić.

89. vanredna sjednica Vlade na temu korona virusa nalazi se u stalnom zasjedanju.