Usvojen Program rada Vlade za 2020. godinu

30.12.2019. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je u nastavku 73. redovne sjednice Program rada Vlade Brčko distrikta BiH za 2020. godinu.

Image for news

Glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH Sead Šadić istakao je opredjeljenje Vlade da u narednoj godini implementira Memorandum sa SCO Grupacijom. On je naglasio i nastavak aktivnosti na rekonstrukciji mosta Brčko – Gunja kao i rješavanje vodosnabdijevanja na teritoriji Brčko distrikta BiH. „Dio projekta se odnosi na izgradnju glavnog magistralnog cjevovoda Potočari – Fabrika vode s tim da će se raditi dodatni krak od naselja Brod do naselja Rašljani kao i u drugim područjima koja nemaju riješeno vodosnabdijevanje. Bavit ćemo se nastavkom projekta „Luka Brčko“ te očekujemo da će 2020. godinu obilježiti uspješni radovi na svim navedenim projektima“, istakao je Šadić.

Usvojen je Prijedlog odluke o usvajanju Glavnog operativnog plana odbrane od poplava Brčko distrikta BiH za 2020. godinu.

Vlada je održala i nastavak 85. vanredne sjednice na kojem je usvojila Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih grantova za period od 1. 1. do 31. 3. 2020. godine u Kabinetu gradonačelnika. Usvojen je i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije grantovi neprofitnim i drugim organizacijama za 2019. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana – osmi dio.