Usvojen Prijedlog zaključka u vezi s Informacijom o napretku u implementaciji projekta „Luka Brčko”

30.9.2020. Vlada Brčko distrikta BiH danas je na 86. redovnoj sjednici na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu usvojila Prijedlog zaključka u vezi s Informacijom o napretku u implementaciji projekta „Luka Brčko”. Vlada je usvojenim zaključkom zadužila Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove da pokrene proceduru izmjene prostorno-planske dokumentacije, neophodne za dobijanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole za ovaj projekat.

Image for news

Vlada je na današnjoj 86. sjednici usvojila i Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s pozicije grantova neprofitnim organizacijama  za 2020. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, udruženjima građana i nevladinim organizacijama – II. dio i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje člana Upravnog odbora Razvojno-garantnog fonda.

Informacija u vezi s pozivom za saradnju na projektu „Starenje i zdravlje” primljena je k znanju.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je okončala i 85. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju člana za koordinacioni odbor za izvozno orijentisane sektore i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti šefu Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za potpisivanje protokola o korištenju podataka dostavljenog od strane Agencije za statistiku BiH.

Članovi Vlade na 85. sjednici razmatrali su i dopis Ministarstva sigurnosti BiH i imenovanje predstavnika za učešće u radnoj grupi za izradu državne Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma 2021–2026. godine, kao i Izvještaj o radu Upravnog odbora Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za period 1. 1– 30. 6. 2020. godine.

Vlada je primila k znanju i Informaciju o sticanju, bez naknade, nekretnina označenih kao parcele broj: 307/7, 307/8, 336/3 i 336/4 k.o. Sandići.