Usvojen Nacrt zakona o javnim priredbama

28.7.2020. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je danas na 109. vanrednoj sjednici Nacrt zakona o javnim priredbama – po hitnoj proceduri, na prijedlog Policije Brčko distrikta BiH. Ovim zakonom propisuje se način organizovanja javne priredbe na području Brčko distrikta BiH.

Image for news

Kako se nacrt Zakona o mirnom okupljanju odnosi na okupljanja koja se ne organizuju radi privređivanja, te je shodno tome, a uzimajući i u obzir činjenicu da su Zakonom o javnom okupljanju (koji će biti stavljen van snage usvajanjem Zakona o mirnom okupljanju) propisane norme za javne priredbe, radna grupa utvrdila da je potrebno i predložiti nacrt Zakona o javnim priredbama, kako bi i ova oblast bila uređena, s obzirom da sadrži odredbe koje se odnose na okupljanje lica radi ostvarivanja prihoda u okviru registrovane djelatnosti.

Uzimajući u obzir da je Zakon o mirnom okupljanju usvojen u prvom čitanju od Skupštine Brčko distrikta BiH, a kojim se zakonom stavlja van snage Zakon o javnom okupljanju, odnosno propis koji sadrži odredbe o načinu organizovanja javne priredbe na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, radi izbjegavanja određenog vremenskog perioda u kojem bi bila „pravna praznina uređenja oblasti javnih priredbi“, ovaj zakon je usvojen po hitnom postupku.